Je pro nás důležité, aby Váš mazlíček dobře vypadal a aby se cítil příjemně a spokojeně

Náš salon

NOVĚ

 
Náš salon Vám nabízí profesionální stříhání koupání, trimování a lázeňské procedury

VÍCE...

Header

Identifikace provozovatele: Petra Srbová, Na Jezerce 1197/3, Praha 4, Nusle

Živnostenský list vydán: 20. 2. 2013, ČJ: P4-OŽ/2855/13/KOL/1092996/3, IČ: 01431412

 

Předmět činnosti: Úprava a péče o psy

 

Rozsah poskytovaných služeb

Poskytování služeb- péče o srst, stříhání, koupání, sušení, trimování, úprava drápků, čištění uší, čistění análních žlázek, aroma koupele, thalasso terapie, aroma terapie, perličkové koupele, barvení a tónování srsti

Předpoklady pro výkon činnosti

        -          Rekvalifikační a vzdělávací kurz Stříhání srsti a další úprava psu, ukončen zkouškou aosvědčením dne 18. 2. 2013.

-          Certifikát absolvování odborného semináře japonské kosmetiky Pet- Esthé, wellness procedury, aroma koupele, aroma masáže, thalasso terapie; vydáno v Lázně a salon pro psy Nižbor (pí Vacková)

Upozornění:

-          Vyhrazuji si právo na nedokončení úpravy psa při jeho agresivním chování

-          Žádáme majitele, aby byl pes před návštěvou salonu dostatečně vyvenčen

-          Při vstupu a odchodu voďte své psy připoutány na vodítku

-          Nedoporučuji objednávat hárající se feny

-          Po dokončení úpravy si psa zkontrolujte, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

        

NEPODÁVÁM PSŮM ŽÁDNÉ TIŠÍCÍ PROSTŘEDKY

NEPRACUJI SE ŠIBENICÍ A NEPOUŽÍVÁM KLECE

 

Před předáním psa na úpravu je nutno upozornit na různé změny na kůži psa jako jsou nádory, bradavice, alergie, na změny v chování a případné problémy po předchozím stříhání. Při návštěvě salonu berte na vědomí, že Vás pes je zde ponechán na dobu nutnou k jeho úpravě (není-li dohodnuto jinak).

         V této době není střihačka zodpovědná za zdravotní změny psa způsobené nervovými, srdečními, mozkovými a podobnými příhodami. Dále nezodpovídá za nemoci svalů, kloubů a kostí.

Střihačka zodpovídá pouze za mechanické poranění psa (střihnutí, škrábnutí), které jasně souvisí s úpravou srsti psa. Dojde-li ke zranění psa výše uvedenými způsoby, bude majitel psa na tuto skutečnost upozorněn. Vyžádá-li si zranění veterinární ošetření, uhradí střihačka náklady spojené s léčbou po předložení dokladů o peněžních výdajích.

 

Hygiena:

Zásady osobní hygieny

 -          Mytí rukou vždy při přechodu z nečisté práce na čistou (teplá voda, vhodný mycí přípravek)

 -          Sušení rukou pratelnými ručníky

 -          Používání ochranných pomůcek – zástěra

 

Úklid provozovny

-          Denně je prováděn úklid a čištění provozovny po každém zvířeti a čištění na vlhko. Dále vždy při znečištění.

-          Úklidové prostředky jsou bezpečně uloženy.

-          Úklid je prováděn osobně, sanitární den 1× týdně.

-          Průběžně je prováděna dezinfekce ploch a nástrojů.

-          Malování 1× za 2 roky.

 

Dezinfekce

-          Je prováděna chemická, při použití chemických přípravků dle návodu výrobce, za dodržení předepsané koncentrace a doby působení.

-          Po každém zvířeti je prováděna dezinfekce plochy, nástrojů a pomůcek.   

-          Při znečištění biologickým materiálem dezinfikuji nástroje přípravkem s virucidními účinky.

-          Používané dezinfekční přípravky jsou schváleny hlavním hygienikem ČR.

-          Přípravky mají vyznačený datum výroby i spotřeby.

 

Manipulace s prádlem

-          Čisté prádlo je uloženo viditelně na svém místě.

-          Na každého jednotlivého psa používám jiný čistý pratelný ručník.

-          Prádlo čisté a použité je při přemisťování vždy uloženo zvlášť.

-          Použité prádlo se pere a vyváří doma v pračce.

 

Nakládání s odpady

-          Odpad je z provozovny odstraňován denně.

-          Odpad je tříděn na chlupy a obaly.

-          V koši je vždy vložen igelitový pytel na odpadky.

-          Popelnice jsou umístěny za domem.

 

První pomoc

 -          Lékárnička první pomoci je vybavena dle charakteru poskytované služby.

 

V PROVOZOVNĚ PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ!

 

Pracovní řád vypracovala: Petra Srbová

Pracovnímu plánu podléhá: Petra Srbová

Datum vypracování: 3. 9. 2013

Lifestyle

partneři

Animo logo Veterinární klinika